MỸ NGHỆ TAM LONG

MỸ NGHỆ TAM LONG

BỘ SOFA TCC-W65

  • BỘ SOFA TCC-W65

  • Mã Sản Phẩm TCC-W65
  • Giá: Liên hệ

BỘ SOFA 2 ĐÔN + BÀN

LỤC BÌNH ĐAN BÍM

ĐÔN: 40 X 40 X H35CM

BÀN: 132 X 66 X H45CM