MỸ NGHỆ TAM LONG

MỸ NGHỆ TAM LONG

BỘ SOFA TCC-W45

  • BỘ SOFA TCC-W45

  • Mã Sản Phẩm TCC-W45
  • Giá: Liên hệ

BỘ SOFA LỤC BÌNH

1 BỘ BAO GỒM: GHẾ 1 CHỖ + GHẾ 3 CHỖ + BÀN + ĐÔN

SOFA CÓ NỆM.

BÀN CÓ KÍNH

SOFA 1 CHỖ: 90 X 90 X H60CM

SOFA 3 CHỖ: 210 X 90 X H60CM

BÀN: 120 X 60 X H40CM.

ĐÔN: 60 X 60 X H35CM