MỸ NGHỆ TAM LONG

MỸ NGHỆ TAM LONG

BỘ SOFA TCC-W41

  • BỘ SOFA TCC-W41

  • Mã Sản Phẩm TCC-W41
  • Giá: Liên hệ

BỘ SOFA LỤC BÌNH - PHONG CÁCH NHẬT

1 BỘ BAO GỒM: 2 CÁI ĐÔN VUÔNG + 2 CÁI ĐÔN TRÒN + BÀN

ĐÔN KHÔNG NỆM.

BÀN CÓ KÍNH

ĐÔN VUÔNG: 60 X 60 X H24CM

ĐÔN TRÒN: 60 X 60 X H24CM

BÀN: 140 X 65 X H35CM.