MỸ NGHỆ TAM LONG

MỸ NGHỆ TAM LONG

BỘ SOFA TCC-W33

  • BỘ SOFA TCC-W33

  • Mã Sản Phẩm TCC-W33
  • Giá: Liên hệ

BỘ SOFA LỤC BÌNH

1 BỘ BAO GỒM: GHẾ 1 CHỖ + GHẾ 3 CHỖ - 2 CÁI + BÀN

GHẾ CÓ NỆM.

BÀN CÓ KÍNH

GHẾ 1 CHỖ: 80 X 85 X H80CM

GHẾ 2 CHỖ: 160 X 85 X H80CM

BÀN: 110 X 60 X H40CM.