MỸ NGHỆ TAM LONG

MỸ NGHỆ TAM LONG

BỘ SOFA TCC-W23

  • BỘ SOFA TCC-W23

  • Mã Sản Phẩm TCC-W23
  • Giá: Liên hệ

BỘ SOFA LỤC BÌNH

1 BỘ BAO GỒM: GHẾ 1 CHỖ + GHẾ 2 CHỖ - 2 CÁI + BÀN + ĐÔN VUÔNG

SOFA CÓ NỆM.

BÀN CÓ KÍNH

SOFA 1 CHỖ: 84 X 84 X H75CM

SOFA 2 CHỖ: 140 X 84 X H75CM

BÀN: 110 X 65 X H40CM

ĐÔN: 70 X 70 X H45CM