MỸ NGHỆ TAM LONG

MỸ NGHỆ TAM LONG

BỘ SOFA TCC-W186

  • BỘ SOFA TCC-W186

  • Mã Sản Phẩm TCC-W186
  • Giá: Liên hệ

BỘ SOFA LỤC BÌNH

1 BỘ BAO GỒM: GHẾ CÓ TAY + GHẾ GIỮA - 2 CÁI + GHẾ DÀI + BÀN + BÀN CAO

SOFA CÓ NỆM.

BÀN CÓ KÍNH

GHẾ CÓ TAY: 85 X 85 X H80CM

GHẾ GIỮA: 80 X 85 X H80CM

GHÊ DÀI: 160 X 85 X H80CM

BÀN: 110 X 65 X H40CM.

BÀN CAO: 80 X 45 X H65CM