MỸ NGHỆ TAM LONG

MỸ NGHỆ TAM LONG

BỘ SOFA TCC-W185

  • BỘ SOFA TCC-W185

  • Giá: Liên hệ

BỘ SOFA LỤC BÌNH

1 BỘ BAO GỒM: 2 CÁI GHẾ 1 CHỖ + GHẾ 3 CHỖ + BÀN + ĐÔN TRÒN + ĐÔN VUÔNG

GHẾ CÓ NỆM.

BÀN CÓ KÍNH

GHẾ 1 CHỖ: 80 X 80 X H65CM

 

GHẾ 3 CHỖ: 180 X 80 X H65CM

BÀN: 110 X 60 X H35CM.

ĐÔN TRÒN: 40 X 40 X H30CM

ĐÔN VUÔNG: 40 X 40 X H30CM