MỸ NGHỆ TAM LONG

MỸ NGHỆ TAM LONG

BỘ SOFA TCC-W181

  • BỘ SOFA TCC-W181

  • Mã Sản Phẩm TCC-W181
  • Giá: Liên hệ

BỘ SOFA LỤC BÌNH SE

1 BỘ BAO GỒM: GHẾ 1 CHỖ + GHẾ 2 CHỖ + GHẾ 3 CHỖ + BÀN + ĐÔN

SOFA CÓ NỆM.

BÀN CÓ KÍNH

GHẾ 1 CHỖ: 80 X 80 X H75CM

GHẾ 2 CHỖ: 160 X 80 X H75CM

GHẾ 3 CHỖ: 200 X 80 X H75CM

BÀN: 110 X 60 X H40CM.

ĐÔN: 50 X 50 X H35CM