MỸ NGHỆ TAM LONG

MỸ NGHỆ TAM LONG

BỘ SOFA TCC-W103

  • BỘ SOFA TCC-W103

  • Mã Sản Phẩm TCC-W103
  • Giá: Liên hệ

BỘ SOFA LỤC BÌNH

1 BỘ BAO GỒM:  GHẾ 1 CHỖ + GHẾ 2 CHỖ + GHẾ 3 CHỖ + BÀN

SOFA CÓ NỆM.

BÀN CÓ KÍNH

SOFA 1 CHỖ: 80 X 80 X H65CM

SOFA 2 CHỖ: 160 X 80 X H65CM

SOFA 3 CHỖ: 200 X 80 X H65CM

BÀN: 100 X 65 X H35CM.