MỸ NGHỆ TAM LONG

MỸ NGHỆ TAM LONG

BỘ SOFA TCC-W102

  • BỘ SOFA TCC-W102

  • Mã Sản Phẩm TCC-W102
  • Giá: Liên hệ

BỘ SOFA LỤC BÌNH

1 BỘ BAO GỒM: GHẾ 1 CHỖ + GHẾ 2 CHỖ + GHẾ TAY TRÁI

GHẾ CÓ NỆM.

GHẾ 1 CHỖ: 80 X 80 X H75CM

GHẾ 2 CHỖ: 180 X 80 X H75CM

GHẾ TAY TRÁI: 180 X 80 X H75CM