MỸ NGHỆ TAM LONG

MỸ NGHỆ TAM LONG

BỘ SOFA TCC-W06

  • BỘ SOFA TCC-W06

  • Mã Sản Phẩm TCC-W06
  • Giá: Liên hệ

BỘ SOFA LỤC BÌNH

1 BỘ BAO GỒM: GHẾ 1 CHỖ + GHẾ 3 CHỖ - 2 CÁI + BÀN + ĐÔN

SOFA CÓ NỆM.

BÀN CÓ KÍNH

SOFA 1 CHỖ: 80 X 84 X H75CM

SOFA 3 CHỖ: 180 X 84 X H75CM

BÀN: 110 X 65 X H40CM.

ĐÔN: 60 X 60 X H35CM.