MỸ NGHỆ TAM LONG

MỸ NGHỆ TAM LONG

BỘ SOFA TCC-W04A

  • BỘ SOFA TCC-W04A

  • Mã Sản Phẩm TCC-W04A
  • Giá: Liên hệ

BỘ SOFA LỤC BÌNH

1 BỘ BAO GỒM: GHẾ DÀI + GHẾ 3 CHỖ + BÀN

SOFA CÓ NỆM.

BÀN CÓ KÍNH

GHẾ DÀI: 170 X 80 X H80CM

GHẾ 3 CHỖ: 190 X 85 X H80CM

BÀN: 110 X 60 X H40CM.