MỸ NGHỆ TAM LONG

MỸ NGHỆ TAM LONG

BỘ SOFA TCC-W00039

  • BỘ SOFA TCC-W00039

  • Mã Sản Phẩm TCC-W00039
  • Giá: Liên hệ

BỘ SOFA LỤC BÌNH

1 BỘ BAO GỒM: GHẾ 1 CHỖ + GHẾ 2 CHỖ + GHẾ 3 CHỖ + BÀN

SOFA CÓ NỆM.

BÀN CÓ KÍNH

SOFA 1 CHỖ: 80 X 80 X H70CM

SOFA 2 CHỖ: 160 X 80 X H70CM

SOFA 3 CHỖ: 200 X 80 X H70CM

BÀN: 110 X 70 X H35CM.